Bảng phóng phi tiêu cao cấp

99.000  59.000 

Phi tiêu có tay cầm bằng nhựa cứng và đầu nhọn bằng kim loại, cho người dùng có thể dễ dàng phóng và ghi phi tiêu vào bảng để giải trí