Gậy tự sướng xi sắt

39.000  19.000 

Tên sản phẩm : Gậy tự sướng xi sắt
Chiều dài : 80 cm
Chất liệu : sắt, nhựa